Ladestasjon for elbil

Hjemmet er et av de viktigste stedene for lading. Derfor er det viktig at det foregår på en trygg måte. Å forstå risikoene og finne en god løsning for daglig lading er en viktig del av det å eie en elbil eller plug-in hybrid.

1. Den daglige ladingen

De fleste lader først og fremst hjemme, over natten. Derfor er det viktig å etablere en god løsning med funksjoner som ivaretar alle risikofaktorene som kan oppstå ved lading. Når bilen lades hjemme overføres store mengder energi over strømnettet. En vanlig stikkontakt og ledningsnettet er ikke konstruert for en slik belastning, og overbelastningen kan i verste fall føre til varmegang og brann. Derfor er det viktig at ladingen gjøres på fagmessig installert hjemmelader, slik at man trygt kan lade bilen hjemme når man sover.

2. Fordelen med ladestasjon

Mode 3 ladestasjonen er utviklet for å gjøre lading av elbiler trygt og enkelt. Ved å installere en ladestasjon blir alle risikofaktorene ved lading tatt hånd om av systemene i ladestasjonen og bilen. En forskriftsmessig installert ladestasjon er sikreste løsning for lading av elbiler og plug-in hybrider, og er en god forsikring som man bør investere i. Ladestasjonen forteller bilen hvor mye strøm bilen får lov til å trekke. Dette er igjen stilt inn av elektrikeren som monterte ladestasjonen, ut fra hvor stor belastning den elektriske installasjonen tåler. I tillegg settes det ikke strøm på hverken ladekabel eller bil før bilen “sier i fra” at den er klar til å starte å lade. Det er viktig å ha god jording og beskyttelse mot de spesielle jordfeilene som kan oppstå ved lading. Dette blir også ivaretatt når en ladestasjon installeres fagmessig.

3. Stikkontakt som permanent løsning

Hvis stikkontakt eller industrikontakt skal brukes til regelmessig lading skal kursen oppfylle kravene i gjeldende norm (NEK400). Det er spesielle krav til en stikkontakt som skal benyttes til lading av elbil eller plug-in hybrid. Dette er krav som er satt for å minske risikoen som kan oppstå ved lading. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for el-sikkerheten i Norge. De er klare på at man ikke skal ta i bruk en stikkontakt som ikke følger de ekstra kravene i normen til regelmessig lading. Dette er de viktigste punktene man skal følge for en stikkontakt som benyttes til lading:

Kontakten skal ha en egen kurs med en sikring på maksimalt 10A.

Sikringen bør ikke belastes med mer enn 80-90% av merkeverdiene. Det vil si 8-9A på en 10A sikring.

Kursen til kontakten skal beskyttes med jordfeilvern Type B.

Det skal være krok, hylle eller tilsvarende som tar vekten av kladden på ladekabelen slik at denne ikke henger i kontakten.

Det skal ikke være andre laster som lys, garasjeport, andre kontakter eller lignende på kursen til kontakten, og kontakten skal være enkel slik at ikke annet enn ladekabelen kan tilkobles.

Det bør være et overspenningsvern i det elektriske anlegget hvor kursen for elbillading befinner seg.

Det skal selvsagt ikke benyttes skjøtekabler eller adaptere som en permanent løsning for lading av elbil eller plug-in hybrid.

4. Lading på tilfeldig stikkontakt

Unntaksvis kan det være behov for å lade på en tilfeldig stikkontakt. For eksempel når man er på besøk et sted og trenger litt ekstra påfyll på batteriet før hjemturen. Dette regnes ikke som regelmessig lading og kravene over må ikke følges. Imidlertid skal man huske at en elbil skaper mer belastning på en stikkontakt og det elektriske anlegget i et hus enn det det normalt er konstruert for, og det er nødvendig å følge litt med.

a) Sjekk kontakt og ladekabel for varme

Overbelastning vil over tid medfører at kontakten blir varmere og varmere, helt til den rett å slett blir ødelagt. Ta derfor en egen sjekk ved å kjenne på støpsel og kontakt under lading med jevne mellomrom. Støpsel og stikkontakt skal normalt ikke bli mer enn såvidt lunken ved høy belastning.

b) Heng opp “kladden” på ladekabelen

For å redusere økt slitasje på klemmene i kontakten, oppfordres det til at «vorten»/boksen på ladeledningen ikke henger på kontakten, men avlastes med en krok.

c) Unngå bruk av skjøteledning

Det anbefales ikke lading med skjøteledning eller adaptere. Hvis man i krisetilfeller må bruke skjøteledning (og absolutt ikke ved regelmessig lading), så er det viktig å sikre at utstyret er av riktig utførelse, at det ikke har skader, og at det er dimensjonert for den ladestrømmen som benyttes. Skjøteledningen bør være 2,5 mm², både av hensyn til varmgang og fordi spenningsfall i ledningen fører til dårligere ladning. Kontakten som benyttes skal være jordet. Ved bruk av skjøteledning bør man sjekke kontakten og kabel for varmgang ved jevne mellomrom så lenge ladingen pågår, minst en gang i timen. Ladestrømmen stilles ned så den maksimalt er 80 % av sikringsstørrelsen. På ordinær stikkontakt bør ikke ladestrømmen overstige 8-9A selv om sikringen er 16A.

Hvis kabelsnelle benyttes, er det veldig viktig at hele kabelen trekkes ut av snellen før den benyttes, selv om det ikke er behov for hele lengden. Gjenværende kabel på en kabelsnelle vil medføre varmegang ved slike store strømmer.

Skjøteledning kun skal benyttes som en kriseløsning og ikke til regelmessig lading. Ladingen og utstyret bør overvåkes jevnlig.