Landbruk

I landbruket er det et mangfoldig miljø, alt fra husdyrmiljø til korntørkeanlegg og gartneri. Hvert miljø har sine utfordringer. Selv om alle anlegg i dag blir installert med jordfeilbrytere, kan utfordrende miljø og manglende vedlikehold skape farlige situasjoner. Landbruksanlegg er utsatt for mye støv, smuss og korrosjoner, landbruksinstallasjoner stiller derfor store krav til faglig dyktighet og korrekt utført arbeid. Vi har kompetanse på landbruk, og har installert en mengde fellesfjøs, broilerfabrikker, grisfjøs, etc